آقاجون تولدتون مبارک

آقاجون تولدتون مبارک


نوشته شده توسط راحله در شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۰ ساعت 2:9 موضوع | لینک ثابت


يا ضامن آهو!

يا ضامن آهو!
در بند هواييم، يا ضامن آهو!
در فتنه رهاييم، يا ضامن آهو!
بی تاب و شکيبيم، تنها و غريبيم
بی سقف و سراييم، يا ضامن آهو!
عريانی پاييز، خاموشی پرهيز
بی برگ و نواييم، يا ضامن آهو!
سرگشته‌تر از عمر، برگشته‌تر از بخت
جويای وفاييم، يا ضامن آهو!
آلوده‌ی بدنام، فرسوده‌ی ايام
با خود به جفاييم، يا ضامن آهو!
آلوده مبادا، فرسوده مبادا
اين گونه که ماييم، يا ضامن آهو!
پوچيم و کم از هيچ، هيچيم و کم از پوچ
جز نام نشاييم، يا ضامن آهو!
ننگينی ناميم، سنگينی ننگيم
در رنج و عناييم، يا ضامن آهو!
بی رد و نشانيم، از ديده نهانيم
امواج صداييم، يا ضامن آهو!
صيد شب و روزيم، پابند هنوزيم
در چنگ فناييم، يا ضامن آهو!
چندی است به تشويش، با چيستی خويش
در چون و چراييم، يا ضامن آهو!
با دامنی اندوه، خاموش‌تر از کوه
فرياد رساييم، يا ضامن آهو!
مجبور مخيّر، ابداع مکرر
تقدير قضاييم، يا ضامن آهو!
افتاده به عصيان، تن داده به کفران
آلوده‌رداييم، يا ضامن آهو!
حيران شده‌ی رنج، طوفان‌زده‌‌ی درد
دريای بکاييم، يا ضامن آهو!
تو گنج نهانی، ما رنج عناييم
بنگر به کجاييم، يا ضامن آهو!
با رنج پياپی، در معرکه‌ی ری
بی قدر و بهاييم، يا ضامن آهو!
نه طالع مسعود، نه بانگ خوش عود
زندانی ناييم، يا ضامن آهو!
در غربت يمگان، در محبس شروان
زنجير به پاييم، يا ضامن آهو!
رانده ز نيستان، مانده ز ميستان
تا از تو جداييم، يا ضامن آهو!
سودای ضرر ما، کالای هدر ما
اوقات هباييم، يا ضامن آهو!
دل‌خسته و رسته، از هر چه گسسته
خواهان شماييم، يا ضامن آهو!
روزی بطلب تا، يک شب به تمنا
نزد تو بياييم، يا ضامن آهو!
در صحن و سرايت، ايوان طلايت
بالی بگشاييم، يا ضامن آهو!
با ما کرم تو، ما در حرم تو
ايمن ز بلاييم، يا ضامن آهو!
چشم از تو نگيريم، جز تو نپذيريم
اصرار گداييم، يا ضامن آهو!
در حسرت کويت، با حيرت رويت
آيينه‌لقاييم، يا ضامن آهو!
مشتاق زيارت، تا جبهه‌ی طاعت
بر خاک تو ساييم، يا ضامن آهو!
گو هر چه نبايد، گو هر چه ببايد
در کوی رضاييم، يا ضامن آهو!
آيا بپذيری، ما را بپذيری؟
در خوف و رجاييم، يا ضامن آهو!
مِهر است و اگر قهر، شهد است و اگر زهر
تسليم شماييم، يا ضامن آهو!
فريادرسی تو، عيسی‌نفسی تو
محتاج شفاييم، يا ضامن آهو!
هر چند گنه‌کار، هر قدر سيه‌کار
بی رنگ و رياييم، يا ضامن آهو!
ما بنده‌ی درگاه، در پيش تو، اما
در عشق خداييم، يا ضامن آهو!
در رنج و تباهی، وقتی تو بخواهی
آزاد و رهاييم، يا ضامن آهو!
ای چشمه‌ی خورشيد، مهر تو درخشيد
در عين بقاييم، يا ضامن آهو!
ما همسفر شوق، فريادگرشوق
آوای دراييم، يا ضامن آهو!
همخانه‌ی شبگير، همسايه تأثير
پرواز دعاييم، يا ضامن آهو!
همراز به خورشيد، دمساز به ناهيد
در شور و نواييم، يا ضامن آهو!
هم‌صحبت صبحيم، هم‌سوی نسيميم
هم‌دوش صباييم، يا ضامن آهو!
ما خاک ره تو، در بارگه تو
گويای ثناييم، يا ضامن آهو!
سوگند الستيم، پيمان نشکستيم
در عهد «بلی»ييم، يا ضامن آهو!
يار ضعفا تو، خود ضامن ما تو
ما اهل خطاييم، يا ضامن آهو!
هم مسکنت ما، هر مرحمت تو
مسکين غناييم، يا ضامن آهو!
از فقر سروديم، يا فخر نموديم
فخر فقراييم، يا ضامن آهو!
نه نقل فلاطون، نه عقل ارسطو
جويای هداييم، يا ضامن آهو!
هنگامه‌ی وهم آن، کجراهه‌ی فهم اين
ما اهل ولاييم، يا ضامن آهو!
از گوهر پاکيم، از کوثر صافيم
فرزند نياييم، يا ضامن آهو!
چاووش شب رزم، سرجوش تب رزم
شوق شهداييم ، يا ضامن آهو!
ايمان به تو داريم، يونان بگذاريم
تشريک‌زداييم، يا ضامن آهو!
منشور نشابور، سرسلسله‌ی نور
با حکمت و راييم، يا ضامن آهو!
تو راه مجسّم، گر راه به عالم
جز تو بنماييم، يا ضامن آهو!
تا صور قيامت، با شور ندامت
شايان جزاييم، يا ضامن آهو!
همراهی استاد آگاهی‌مان داد
کز تو بسراييم، يا ضامن آهو!
اين بخت سهيل است، کش سوی تو ميل است
در نور و ضياييم، يا ضامن آهو!
زين نظم بدايع، وين اختر طالع
اقبال‌هماييم، يا ضامن آهو!

سهِيل محمودی


نوشته شده توسط راحله در شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۰ ساعت 2:5 موضوع | لینک ثابت


غرق دعا

غرق نور است و طلا
گنبد زرد رضا
بوى گل، بوى گلاب
مى رسد از همه جا
مثل يك خورشيد است
مى درخشد از دور
شده از اين خورشيد
شهر مشهد پر نور
چشمها خيره به او
قلبها غرق دعاست
بر لب پير و جوان
يا رضا رضا رضا ست
اى خدا كاش كه من
يك كبوتر بودم
روى اين گنبد زرد
شاد مى آسودم
مى زدم بال و پرى
دور تا دور حرم
از دلم ره مى زد
ماتم و غصه و غم
شکوه قاسم نیا


نوشته شده توسط راحله در شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۰ ساعت 2:1 موضوع | لینک ثابت


آبی آرام

تـو بـراى عـطـشـم، بـارش بارانستى

 

بـه تـن مـرده من، روح و دل و جانستى
آه، اى آبـى آرام! دلـم سـوخـتـه است زخـم دل را تـو فـقط چاره و درمانستى
مـن غـريـب آمده ام، مثل شما، اى مولا!

 

تـو انـيـس دل غـمـگـيـن غريبانستى

بـاز آهـوى دلـم زار و اسـير غمهاست

 

ضـامـنـم بـاش كـه تو حامى انسانستى

تو به گرداب غم و دلهره و ترس و عذاب

 

مـنـجـى و مـأمـن دلـهاى پريشانستى

سـاكـنـان حـرمت غرق سعادت هستند

 

بـركـت و روشـنـى اهـل خراسانستى

دل اسـيـر غـم و دارم ز تـو اميد نجات

 

اى كـه تـو ضـامـن آهـوى بـيابانستى 

فاطمه ناظری

 


نوشته شده توسط راحله در شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۰ ساعت 1:56 موضوع | لینک ثابت


ماه مهمانی خدا مبارک


نوشته شده توسط راحله در دوشنبه دهم مرداد ۱۳۹۰ ساعت 21:28 موضوع | لینک ثابت


میلاد ام ابیها(س) روز مادر مبارک باد

مادر! تو پروانه دشت ایثاری؛ شمع فروزان محفل مایی؛ تو عطر خوش بوی همه گل هایی. در ژرفای دیدگانت، رودی از محبت موج می زند و دستان مهربانت سهمی از سخاوت آفتاب دارد. تو چون دریا بی دریغ، پایان نداری. تو زمزمه هرچه محبتی؛ عطر هرچه رازی؛ زلال هر چه عشقی؛ تو بلور شفاف خلوصی؛ وسعت بی کران مهربانی و صبری. من لطافت نسیم، سیپدی سپیده، نستوهی کوه و صداقت آیینه را در تو می نگرم. مادر، گلبرگ ها بر دستانت بوسه می زنند؛ دریاها به تو غبطه می خورند؛ بادها نام تو را تا عرش خدا می برند؛ و ملکوتیان بر تو درود می فرستند. خدا بهشتش را به زیر پای تو می بخشد. تو به راستی شکوهمندترین واژه شگرف آفرینشی. مادرم هستی من زهستی توست تا هستم وهستی دارمت دوست


نوشته شده توسط راحله در سه شنبه سوم خرداد ۱۳۹۰ ساعت 0:40 موضوع | لینک ثابت


یا فاطمه (س)

آسمان از  هجر زهرا (س)  با علی (ع)  همدرد  باش
 

آفتاب  هم  معنا   ندارد  روز  و   شب  را  سرد   باش

 

آسمان  امشب  علی (ع)   در  خانه   تنها  می شود

 

آخر   امشب   فاطمه  (س)   مهمان   بابا   می شود

 

کوثری   را    که   خدا   نزد   پیمبر  (ص)   داده  است

 

زهر   کین  دشمنان   آلوده    بر   خون    کرده   است

 

امشب   اما   لاله   ها   رنگ    از   رخ    خود    باختند

 

آخر   این  جا  لاله   ها  عشقی   پر   از   خون   یافتند

 

با    غروب    جان    او    تنها   علی  (ع)    تنها    نشد

 

ملتی   تنها   شد   اما   هیچ    کس   زهرا  (س)  نشد

 

امشب    اما    راحله    از    نغمه    ها ی   غم   سرود

 

از     پی    بانوی     عالم      کز     برایش     زود     بود

 

                                                         سروده راحله عزیزی


نوشته شده توسط راحله در جمعه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعت 23:32 موضوع | لینک ثابت


عید نوروز در معارف اسلامی

در معارف اسلامی آمده است که هر روزی که در آن گناه صورت نگیرد، عید است چنان که حضرت علی(ع) می‌فرماید: «کل یوم لا یعصی الله فیه فهو یوم عید.»(1)

اما در طول سال چند عید وجود دارد که از آداب و ویژگی خاصی برخوردارند، مهمترین آنها عید فطر و قربان است.

این دو عید آثار و برکات زیادی دارند، به ویژه برای کسانی که یک ماه روزه گرفته و به عبادت پرداخته‌اند و نیز کسانی که عید قربان توفیق حضور در خانه خدا را داشته اند.
روز ولادت پیامبر اسلام و ائمه اطهار(ع) نیز از عیدهای اسلامی به شمار می‌آید.

اعیادی که در کشور اسلامی ایران مورد توجه قرار می‌گیرند گاهی جنبه دینی دارند و گاهی ملى.
عید نوروز که با تحویل سال و چرخیدن یک دور کامل زمین به گرد خورشید شروع می‌شود، از جمله اعیادی است که جنبه ملی داشته و تاریخ پیدایش آن قبل از اسلام است.

این عید با آمدن اسلام و زدودن خرافات از چهرة آن مورد موافقت و تأیید اسلام قرار گرفت؛
در روایات نیز آمده است که روزی برای حضرت علی(ع) هدیه‌ای آوردند، حضرت فرمود این چیست؟
گفتند: ‌ای امیر المؤمنین، امروز نوروز است. فرمود هر روز را برای ما نوروز قرار دهید. (2)

امام صادق(ع) درباره نوروز فرموده‌ است:
«... و هیچ نوروزی نیست که ما در آن متوقع گشایش و فرجی نباشیم؛ زیرا نوروز از روزهای ما و شیعیان ما است.»(3)

امام خمینی(ره) در یکی از پیامهای نوروزی می‌فرماید: «این عید، هر چند یک عید اسلامی نیست ولی اسلام آن را نفی نکرده است.»(4)

مرحوم محمد حسین کاشف الغطاء در جواب این سؤال که اعتقاد شیعه و روش شما دربارة روز اول سال(نوروز) چیست؟

چنین نوشت: نوروز مقتضای جهان است در بشر و حیوان و جماد، بلکه در آسمان و زمین و هوا و فضا و بر این اساس روایاتی از اهل بیت(ع) دربارة نوروز به ما رسیده که عید گرفتن را تأیید کرده اند و نیز به نماز، ذکر و عبادت سفارش نموده اند و ... (5)


پی نوشت:
1- نهج البلاغه، حکمت 428.
2- من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 191.
3- بحار الانوار، ج 52، ص 308، ح84.
4- روزنامه اطلاعات، تاریخ 27/12/74.
5- مجله فرهنگ جهاد، شمارة 6، ص 49.


نوشته شده توسط راحله در شنبه ششم فروردین ۱۳۹۰ ساعت 0:34 موضوع عید نوروز در معارف اسلامی | لینک ثابت


پخش مسقیم حرم حضرت امام حسین(ع)

این حسین  کیست  که  عالم  همه  دیوانه ی اوست

این چه شمع ایست که جان ها همه پروانه ی اوستلازم به ذکر است گاهی اوقات تصاویر پخش نمی شوند.

        اگرحالی دست داد ما را هم فراموش نکنید


نوشته شده توسط راحله در دوشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۹ ساعت 15:58 موضوع پخش مسقیم حرم حضرت امام حسین(ع) | لینک ثابت


شهادت امام جواد (ع) تسلیت باد

سلام ما به رخ انور امام جواد
درود ما، به تن اطهر امام جواد
غریب بود و غریبانه جان سپرد و نبود
كسى به وادى غم، یاور امام جواد
****
خورشید سپهر عدل و داد است جواد
سر لوحه دفتر رشاد است جواد
در جود و سخا کسی به پایش نرسد
چون مظهر جود حق جواد است، جواد
****
ای شیعه بزن ناله و فریاد امشب
از غربت آن غریب کن یاد امشب
مسموم شد از زهر، جواد بن رضا
در حجره ی در بسته ی بغداد امشب

****
ابن الرضا به حجره غریبانه جان سپرد
او شمع جمع بود و چو پروانه جان سپرد
مسموم شد ز زهر جگر سوز اُمّ فضل
از روی شوق در ره جانانه جان سپرد
****
گشته عالم غرق ماتم در عزاى جوادالائمه
كرده زهرا ناله بر پا از براى جوادالائمه
یوسف زهرا به سن نوجوانى گشته مسموم
مى‏ دهد جان در میان حجره ‏ى در بسته مظلوم
****
یاجواد الائمه! ای خورشید عشق
ای مولای جوان من
چه زود غروب کردی!
****
گشته عالم، غرق ماتم
در عزای جواد الائمه
کرده زهرا ناله برپا
در عزای جواد الائمه
شد ز بیداد، شهر بغداد
کربلای جواد الائمه
****

به دیوار قفس بشكسته ام بال و پر خود را

                                   زدم تنــهای تنـها ناله های آخر خود را

 درون شعله همچون شمع سوزان آتشی دارم     

                                 كه آبم كرده و آتش زده پا تا سر خود را

         قفس را در گشوده صید را آزاد بگذارید       

                                   كه در كنج قفس نگذاشت جز مُشتی پر خود را

      بزن كف پایكوبی كن بیفشان دست، امّ الفضل     

                                    كه كُشتی در جوانی شوهر بی یاور خود را

      بیا و این دم آخر به من ده قطره ی آبی              

                                      كه خوردم سالها خون دل غم پرور خود را

         چه گویی ای ستمگر در جواب مادرم زهرا       

                                اگر پرسد چرا لب تشنه كُشتی شوهر خود را

          اجل بالای سر، من در پی دیدار فرزندم             

                               گهی بگشوده ام گه بسته ام چشم ترِ خود را

              به یاد شعله های ناله ی إبن الرّضا «میثم»     

                                  سِزَد آتش زنی هم نخل، هم برگ و برِ خود را

                                                                                                                            حاج غلامرضا سازگار (میثم)


نوشته شده توسط راحله در شنبه پانزدهم آبان ۱۳۸۹ ساعت 22:2 موضوع شهادت امام جواد (ع) تسلیت باد | لینک ثابت